Operacija Hotel Mrak DIG (P4D React EU)

 

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Hotel Mrak d.o.o.

Operacija obsega vzpostavitev sistema, ki omogoča natančno interakcijo med gostom in hotelom; programiranje izkušnje pametnega ključa in ključavnice za maksimalno poenostavitev postopka za gosta; optimizacijo digitalnih komunikacijskih kanalov s ciljem izboljšanja izkušnje kupca skozi interaktivne turistične vsebine; pomoč gostom na daljavo, vzpostavitev e-vprašalnikov in e-anket s ciljem, da se ponudba povsem prilagaja gostu; vzpostavitev podatkovnih baz in vzpostavitev AI v podatkovnih bazah na digitalni platformi, umeščanje sistema pametnih ključavnic, umeščanje sistema za uporabo notranje zasedenosti, uvedba e-naročilnic, e-računov in e-dobavnic, avtomatizacija delovnih procesov, izvedbo usposabljanj in izobraževanj vseh vključenih zaposlenih in uvedbo vseh ukrepov priporočenih na osnovi izvedenega kibernetskega testa.

Trajanje izvajanja operacije: 1.10.2020 – 30.9.2022

Cilji operacije so:


  • dvig dodane vrednosti na zaposlenega,
  • nadgradnja izkušnje kupca v podjetju,
  • vzpostavitev podatkovnih baz,
  • dvig digitalnih kompetenc vseh zaposlenih v podjetju,
  • vzpostavitev digitalnih poslovnih modelov,
  • izboljšanje kibernetske varnosti,
  • izvedba ukrepov v sklopu Industrije 4.0.

Celotna vrednost operacije: 166.665,00 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.999,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru
REACT-EU-ESRR”