Garantirano najnižja cena

NAŠA OBLJUBA

Hotel Mrak zagotavlja najnižjo ceno sob na naši spletni strani.

Gostje morajo imeti potrjeno rezervacijo, ki je bila rezervirana preko spletne strani Hotela Mrak in ob reklamaciji navesti to številko potrditve. Zahtevek je treba vložiti v 24 urah po potrjeni spletni rezervaciji na naši spletni strani. Prvotno ceno sobe za spletno rezervacijo hotela Mrak in konkurenčno ceno je treba preveriti v vsaki kategoriji posebej brez vključitve, kot so prevoz, parkirišča, druge storitve itd.

Konkurenčna cena mora biti na voljo za rezervacijo z enakimi zahtevami glede rezervacije in politiko odgovarja kot prva spletna rezervacija hotela Mrak, tj. isti hotel, enako število gostov, ista vrsta sobe, isti datumi prihoda in odhoda.
Hotel Mrak bo vse konkurenčne tečaje, ponujene v vrednosti, ki se razlikujejo od tečaja, ki je na voljo na spletni strani Hotela Mrak, preračunal in lahko zavrnil zahteve, če ugotovite, da je razlika med tečaji posledica nihanj menjalnih tečajev.

Ta garancija ne velja za:

• Neprozorna ali dražbena mesta, kjer znamka hotela in/ali določen hotel nista znana, dokler rezervacija ni dokončana. Primeri teh vrst spletnih mest vključujejo, vendar niso omejeni na, Priceline in Hotwire.

• Spletna mesta, ki “pakirajo” komponente potovanja, zabave, hotelov in/ali hrane, kot so letalske vozovnice in hotelsko bivanje, hotelsko bivanje in najem avtomobila, hotelsko bivanje in vavčer za restavracijo itd. Paketne cene, ki vključujejo davke, stroške storitev, obroke, kupone, parkirišča, storitve ali druge ugodnosti.
• Kvalificirane diskontne stopnje, ki vključujejo, in niso omejene na, državne popuste, popuste za potovalno industrijo, dolgoročno bivanje itd.

• Neobjavljene, dogovorjene cene s podjetji, potovalnimi agencijami, skupinami, združenji ali drugimi cenami, ki so posebej dogovorjene s strani Hotela Mrak, ali cene, ki niso na voljo širši javnosti, vključno z brez omejitev s cenami, ki zahtevajo članstvo v klubu, afinitetnem programu ali druga organizacija, kjer so cene posebej na voljo določeni skupini ali posamezna

To jamstvo velja za vsak tarifni načrt za čas trajanja rezervacije in ne velja za davke, napitnine, nepredvidene stroške gostov, dodatne stroške hrane in pijače, hotelske pristojbine in druge pristojbine ali dajatve, ki lahko nastanejo med gostovim bivanjem.

Hotel Mrak ima izključno pravico in diskrecijsko pravico, da ugotovi veljavnost katerega koli zahtevka, vključno brez omejitev z ugotavljanjem, da je konkurenčna cena resnično na voljo in da zahtevek izpolnjuje vse pogoje in določila. V primeru spora je odločitev Hotela Mrak dokončna.